Stichting Stedenlink nieuws

Nu het DSA programma stopt is het ook een logisch moment om ons af te vragen wat er gebeurt met stichting Stedenlink. Stichting Stedenlink is een juridische entiteit, die al veel langer bestaat dan het DSA programma en in formele zin de “onzichtbare” bestuurder van de DSA geweest. Bij het beëindigen van de DSA activiteiten ontstond ook de vraag wat te doen met de Stichting. Een initiatiefgroepje van de Stedenlink doet een voorstel voor de toekomst van de stichting. Deze wordt binnenkort voorgelegd aan het stichtingsbestuur.

Dit initiatiefgroepje realiseert zich dat bij opheffing van de DSA de gezamenlijke activiteit over breedbanddiensten en breedbandsnelweg (via glasvezel en draadloos) ook verdwijnt. En dat terwijl juist deze voorzieningen van grote betekenis zijn bij het realiseren van de Smart City en vooral ook bij het digitaal ontsluiten van Buitengebieden. In het licht van allerlei zich nog in ontwikkeling zijnde initiatieven als de smart city strategie en G32 werkgroep, lijkt het goed tot aan de volgende verkiezingen te onderzoeken waar de stichting nog verder samen aan zou kunnen werken en op welke manier.

Daarom concludeert deze initiatiefgroep dat het de moeite waard is om de bestuurders van de Stichting Stedenlink voor te leggen om tenminste nog in 2017 voort te gaan met de Stichting Stedenlink en deze periode te gebruiken om goed na te gaan hoe en op welke plaats de stichting toegevoegde waarde heeft.

Ben je benieuwd naar dit voorstel? De notitie is op aanvraag verkrijgbaar middels een mail naar info@digitalestedenagenda.nl.

 

Je kunt niet meer reageren.