Samen werken aan een goede, veilige basis voor ‘Smart City’, door Theo Veltman

Gemeenten zorgen er al lang voor dat er een goed beschikbaar, goed toegankelijk, veilig en zo toekomst-vast mogelijk wegennet is in de stad. Bereikbaarheid en doorstroming is een van de voorwaarden voor een goede economische ontwikkeling van een stad. Inmiddels is ook een ‘digitaal’ wegennet nodig als een van de voorwaarden voor economische ontwikkeling: “By 2025 smart cities capabilities will become a critical consideration for companies deciding where to invest and open facilities“ (Verizon, feb 2015).

Verdienmodel

Innovatie is eveneens nodig om het verdienvermogen op peil te houden (EZ, juli 2016). Het levert ook geld op. McKinsey (augustus 2015) verwacht dat de toepassingen rond IoT wereldwijd ongeveer 11 triljoen dollar per jaar opleveren aan economische waarde. Men verwacht dan ook dat steden in de USA in de komende jaren veel geld investeren in hun digitale infrastructuur zodat deze goed kunnen profiteren van de mogelijkheden van Internet of Things (IoT) ofwel: smart city. Een schatting in www.smartamericas.org (2015): circa 41 triljoen dollar over een periode van 20 jaar.  Bovendien: steden groeien snel. Technologie is nodig om het stadsmanagement goed te kunnen verzorgen en betaalbaar te houden.

Samenwerking Amsterdam en Eindhoven

Kortom, de aantrekkelijkheid van steden als Amsterdam voor organisaties en individuen om zich te vestigen is onder meer afhankelijk van mogelijkheden voor het ontwikkelen en het gebruik van ‘slimme diensten’. Amsterdam en Eindhoven hebben enige tijd geleden de handen ineengeslagen voor het ontwikkelen van een goed digitaal wegennetwerk in de digitale stad. Dat begint met afspraken over de eisen die gesteld worden aan ontwikkeling en gebruik van dat net, de hoofdprincipes en principes. Recent zijn er vier hoofdprincipes geformuleerd en voor deze steden vastgesteld.

Contractpartners en subsidianten verbinden zich aan deze hoofdprincipes als onderdeel van het eisenpakket van de stad Amsterdam en de stad Eindhoven. De strekking van deze principes geven richting aan eisen als ‘beschikbaar voor iedereen, ongeacht sociale positie en inkomen’ en geeft zeer veel ruimte voor een uitwerking naar principes die aansluiten bij de specifieke situatie in een gemeente. Verwacht wordt dat bepaalde zaken vaak gelijk zijn, bijvoorbeeld de standaarden die worden gebruikt voor het verbinden en beveiligen van technologie.

Toegankelijke, toekomstbestendige en veilige digitale infrastructuur

De wethouders EZ van beide steden hebben namens de beide Colleges diverse actoren, waaronder de ministers van BZK, EZ en I&M gevraagd om deze hoofdprincipes vast te stellen als landelijk kader en te zorgen voor landelijke prioriteit en investering in de digitale infrastructuur, landelijk en lokaal. De beide steden hebben als ambitie voor de digitale infrastructuur, voorwaarde voor een zich snel ontwikkelende ‘slimme stad’: de digitale infrastructuur in de openbare ruimte goed toegankelijk, goed beschikbaar en zo toekomstbestendig en veilig mogelijk te maken voor iedereen in de stad, ongeacht sociale positie of inkomen.

 

 

 

 

 

Je kunt niet meer reageren.