Nederland: investeer in digitale infrastructuur

Een excellente digitale infrastructuur voor onderwijs en onderzoek is de basis voor innovatie en daarmee van onze toekomstige welvaart. Zo kopt SURF in een aanloop naar de nieuwe kabinetsperiode. Nederland heeft een positie te verdedigen als een van de meest innovatieve kenniseconomieën ter wereld en als digitale mainport. Deze positie is volgens SURF alleen te behouden als het volgend kabinet inzet op de volgende drie speerpunten:

Maak structureel geld vrij

Maak (het gebruik van) de nationale digitale infrastructuur een vast onderdeel van begrotingen van onderzoeksinstellingen en -programma’s. Een structurele financiering onderstreept het belang van een excellente digitale infrastructuur voor onderzoek, onderwijs, innovatie en economische groei.

Zorg voor eenheid en focus in beleid

Voorkom versnippering en voer de regie over publieke investeringen van departementen in ICT voor onderwijs en onderzoek. Door krachten te bundelen kunnen we het innovatievermogen van Nederland versterken én versnellen.

Leid digitale wereldburgers op

Digitalisering vergt digitaal geschoolde werknemers. Geef digitalisering daarom een prominente plaats in het onderwijs. Stimuleer het gebruik van digitale infrastructuren en doe dat in alle domeinen.

Blijf voorop lopen

De Nederlandse overheid kan ervoor zorgen dat Nederland een digitale infrastructuur van wereldklasse behoudt. Daar moeten we samen wel wat voor doen. Als dat lukt, legt dat de basis voor innovatie en economische groei in Nederland. Op die manier behouden of breiden we zelfs onze innovatieve kenniseconomie en digitale mainport uit. Lees de volledige SURF-publicatie hier.

Je kunt niet meer reageren.