Nieuws

Stichting Stedenlink nieuws

De “erfenis” van DSA is beschreven in een document. Continuïteit van activiteiten is besproken. Eén van die activiteiten is de Stichting Stedenlink. Deze “juridische entiteit” is in formele zin de “onzichtbare” bestuurder van de DSA geweest. Bij het beëindigen van de DSA activiteiten was er de vraag wat te doen met de Stichting. Een initiatiefgroepje van verschillende gemeente is hiermee aan de slag.

Samen werken aan een goede, veilige basis voor ‘Smart City’, door Theo Veltman

Gemeenten zorgen er al zeer lang voor dat er een goed beschikbaar, goed toegankelijk, veilig en zo toekomst-vast mogelijk wegennet is in de stad. Bereikbaarheid en doorstroming is een van de voorwaarden voor een goede economische ontwikkeling. Inmiddels is ook een digitaal wegennet nodig als een van de voorwaarden voor economische ontwikkeling. Amsterdam en Eindhoven slaan de handen in voor het ontwikkelen van een goed digitaal wegennetwerk in de digitale stad.

Nederland: investeer in digitale infrastructuur

Een excellente digitale infrastructuur voor onderwijs en onderzoek is de basis voor innovatie en daarmee van onze toekomstige welvaart. De Nederlandse overheid kan ervoor zorgen dat Nederland een digitale infrastructuur van wereldklasse behoudt.

Eindhoven en Amsterdam formuleren potentie en uitdagingen digitale stad

De potenties van de digitale stad worden momenteel nog onvoldoende benut, onder meer door de versnippering van initiatieven. Ook is er een sterke behoefte aan betere afspraken over de aanleg van infrastructuur en spelregels over zaken als privacy, gedragsbeïnvloeding en toegang tot en gebruik van data. Die behoefte werd onderschreven tijdens de Agenda Stadtafel op 27 oktober 2016 in Eindhoven.

Toename vraag naar digitale connectiviteit: actieplan minister Kamp

Het kabinet wil de mondiale koppositie die Nederland heeft op het gebied van draadloze communicatie versterken. Daarom gaat minister Kamp van Economische Zaken bij de toekomstige veiling van frequenties, bijvoorbeeld van 5G, een dekkingsverplichting opleggen. De verplichting geldt specifiek voor bewoonde gebieden in Nederland waar de mobiele verbinding nog niet goed genoeg is. Dit heeft minister Kamp in een brief aan de Tweede Kamer bekend gemaakt.

Smart grid-experiment in Heerhugowaard

Tweehonderd inwoners van Heerhugowaard deden een jaar lang mee aan een smart grid experiment. Ze kregen hiervoor elektrische boilers, brandstofcellen, warmtepompschakelaars en zonschakelaars. Alliander en Essent beraden zich na een succesvol proefjaar over een uitbreiding van het experiment.

Eerste Big Data Hub geopend in Amsterdam

De Big Data Hub Metropoolregio Amsterdam is de eerste hub van vier en heeft een belangrijke focus op de creatieve industrie. Eind dit jaar volgt de Big Data Hub voor o.a. Security en Logistiek in de metropoolregio Den Haag/Rotterdam. Eind 2017 moeten ook hubs in Noord-Nederland (Energie) en Noord-Brabant (Maakindustrie) van start zijn.

Bournemouth versus Utrecht, door de ogen van Robbert Meijers

Robbert Meijer (Gemeente Utrecht) was onlangs te gast bij het LGA congres, de Engelse tegenhanger van het Nederlandse VNG congres. Zijn conclusie: wat zijn we al ver in denken en doen ten aanzien van data gedreven sturing en disruptieve technologieën.

Provincie Overijssel koploper breedbanddekking Europa

In 2017 is de gehele provincie voorzien van breedband en daarmee is het naar eigen zeggen koploper in Europa. Dan kunnen ook de 45.000 huishoudens op het platteland genieten van snel en betrouwbaar internet. Overijssel is hiermee een goed voorbeeld voor andere overheden.

Kabinet, beschouw digitale infrastructuur als (nieuwe) mainport

De Raad van de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) publiceerde op 1 juli een rapport genaamd 'Mainports voorbij'. De RLI pleit ervoor dat het kabinet meer aandacht moet besteden aan nieuwe mainports. Digitale infrastructuur wordt ook als mainport beschouwd en draagt (in de toekomst) meer bij aan Nederland dan de twee 'traditionele' mainports, Schiphol en Rotterdam. Dit vanuit het oogpunt van concurrentiepositie en vestigingsklimaat.

Kennissessie open internetstandaarden

Speciaal voor gemeenten organiseerden SIDN, Stichting Govroam en Forum Standaardisatie op 12 mei j.l. samen een kennissessie over het belang van open internetstandaarden. Naast een interessante presentatie over de voordelen van Govroam voor gemeenten, ging het onder andere over standaarden voor veilig internetgebruik, met een focus op DNSSEC, DKIM, DMARC en SPF.

Regio Utrecht zet in op open data: convenant ondertekend op Campusparty

De gemeenten Amersfoort, Utrecht, Hilversum, Veenendaal, Zeist, Soest, Lopik, Leusden, Vianen, IJsselstein, Montfoort en de provincie Utrecht gaan met elkaar samenwerken op het gebied van open data. Hiervoor ondertekenden zij op donderdag 26 een convenant op de Campusparty in Utrecht. Samen wensen ze onder meer maatschappelijke vraagstukken op te lossen met open data.

Beveiliging wifi-netwerken via WPA2-Enterprise verplicht voor alle overheden

De sterke toename van het gebruik van wifi-netwerken binnen de overheid vraagt om extra maatregelen als het gaat om veiligheid en privacy van die netwerken. Het Nationaal Beraad Digitale Overheid verplicht Nederlandse (semi-) overheden om de standaard WPA2-Enterprise te ondersteunen bij het beveiligen van hun wifi-netwerken. govroam maakt gebruik van deze standaard om een goed, veilig en betrouwbaar netwerk voor (semi-)overheden op te zetten.

Masterclass breedband buitengebied voor gemeenten

Op donderdag 17 maart organiseert Dialogic een masterclass breedband buitengebieden voor gemeenten. In zes thema-sessies horen deelnemers alles wat zij moeten weten om snel internet in het buitengebied te realiseren.

Govroam beschikbaar bij de DSA

Eén keer inloggen, overal online, nu ook bij de DSA! Mocht jouw organisatie aangesloten zijn op govroam, dan kun je hier tijdens je bezoek aan de DSA in Utrecht vanaf nu ook gebruik van maken.

Europa’s grootste Wi-Fi congres: Wi-Fi NOW

Van 17 t/m 19 november vindt Wi-Fi Now 2015 plaats in de Westergasfabriek in Amsterdam. Op dit congres komen grote internationale spelers uit de Wi-Fi markt bijeen om kennis en de laatste ontwikkelingen op het gebied van Wi-Fi te delen.

govroam sluit Rijk, provincies en gemeenten aan

Het ministerie van OCW, het ministerie van EZ, de Belastingdienst, Rijkswaterstaat, de provincie Gelderland, stichting ICTU en stichting Geonovum hebben besloten deel te nemen aan govroam. De gemeenten Den Haag, Arnhem, Deventer, Heerlen, Rhenen en Tilburg deden al mee aan het project. govroam is de slimme manier om ambtenaren veilig en eenvoudig toegang te geven tot Wi-Fi-netwerken bij overheidsorganisaties. De keuze van zowel Rijk, provincies als gemeenten voor govroam betekent een doorbraak van dit initiatief. Zo maakt slimme ICT het binnen de hele overheid gemakkelijker om samen te werken.

govroam binnenkort beschikbaar voor alle overheden

Vanaf eind 2014 kunnen alle overheden in Nederland hun WiFi-netwerken op een veilige manier met elkaar delen. govroam, de oplossing hiervoor, komt dan breed beschikbaar. Via Digitale Steden Agenda sloot een aantal pilotgemeenten aan. De afgelopen maanden is de voorziening beproefd bij de gemeenten Arnhem, Deventer, Den Haag, Heerlen en Tilburg.

Govroam deze zomer in testfase

Al eerder berichtten we vanuit Open Netwerken over de vorderingen van Govroam. Komende zomer wordt een belangrijke stap gezet en zal het netwerk getest worden door de gemeenten Deventer, Den Haag, Tilburg en Arnhem.

Bijeenkomst Publiek Wi-Fi 2.0 groot succes!

Publiek Wi-Fi blijft gemeenten bezig houden, zo bleek tijdens de bijeenkomst Publiek Wi-Fi 2.0 die op 3 juni in de Haagse Lobby plaatsvond. De DSA thema's Open Netwerken, Bedrijvige Stad én Veilige Stad organiseerden samen met Dialogic deze inspirerende bijeenkomst waar zo’n zeventig professionals vanuit het hele land op afkwamen.